ที่พัก > สมุทรสงคราม

ประวัติสมุทรสงคราม

    สมุทรสาครหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "มหาชัย" เป็นจังหวัดเล็กๆ ตั้งอยู่บนปากน้ำท่าจีน ห่างจากทะเลเพียง 2 กม. เป็นเมืองประวัติศาสตร์ ที่มีบันทึกไว้ในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา เมื่อคราวพระเจ้าเสือเสด็จประพาสทางชลมารค

จังหวัดนี้เดิมเรียกกันว่า "ท่าจีน" เพราะแต่เดิมเป็นตำบลใหญ่ อยู่ติดอ่าวไทย มีชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวจีนนำสำเภา เข้ามาจอดเทียบท่าค้าขายกันมาก จึงเรียกติดปากว่า "ท่าจีน" จนกลายเป็นชื่อตำบล ต่อมาในปี พ.ศ. 2091 ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ โปรดให้สร้างเมืองใหม่ขึ้นอีกหลายเมือง ด้วยมีพระราชประสงค์ จะใช้เป็นที่ระดมพล สำหรับสู้รบกับพม่า บ้านท่าจีนจึงยกฐานะเป็นเมือง "สาครบุรี" ตั้งแต่นั้นมา จนถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้เปลี่ยนชื่อเมืองสาครบุรีเป็น เมืองสมุทรสาคร

ครั้นถึงรัชสมัยของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงปฏิรูปการปกครองมีการจัดระบบราชการส่วนภูมิภาคเป็นมณฑล เทศาภิบาล และมีการประกาศจัดตั้ง สุขาภิบาลแห่งแรก ของประเทศไทย ขึ้นที่ตำบลท่าฉลอม เมื่อปี พ.ศ. 2449 ทั้งยังได้เสด็จพระราชดำเนิน ตำบลท่าฉลอม ถึงสองครั้งต่อมาใน พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการให้ทางราชการเปลี่ยนคำว่า "เมือง" เป็น "จังหวัด" ทั่วทุกแห่ง เมืองสมุทรสาคร จึงได้เปลี่ยนเป็น "จังหวัดสมุทรสาคร" มาจนทุกวันนี้ ส่วนคำว่า "มหาชัย" ที่คนชอบเรียกกันนั้น เป็นชื่อของคลองที่ขุดขึ้นเพื่อตัดความคดเคี้ยวของคลองโคกขามแต่เดิม มาทะลุออกตัวเมืองท่าจีน

   การปกครอง
จังหวัดสมุทรสาครมีเนื้อที่ 851 ตรกม. แบ่งการปกครองเป็น 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอบ้านแพ้ว

   อาณาเขต
ทิศเหนือ         ติดต่อกับกรุงเทพฯ และนครปฐม
ทิศใต้             ติดต่อกับ สมุทรสงคราม และอ่าวไทย
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ กรุงเทพฯ, สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ
ทิสตะวันตก     ติดต่อกับสมุทรสงคราม และราชบุรี

     ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและการประมง เป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์น้ำทะเล จึงมีการประกอบอาชีพด้านการประมงอย่างกว้างขวาง มีเรือประมงที่ทันสมัยกว่า 1,000 ลำ ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ในแต่ละปี นับได้ว่าอยู่ในอันดับหนึ่งของประเทศ อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีนาเกลือมากที่สุดด้วย

ที่พักใน สมุทรสงคราม

Hotel Start price Rate

อสิตา อีโค รีสอร์ท

33/3 ม..4, ต.ท้ายหาด อ.เมือง

2,800

อัมพวา น่านอน Recommended

96 ถ.ประชาเศรษฐ, อัมพวา

2,350

กนกรัตน์ รีสอร์ท

50/5 ซ.ไฟฟ้า ต.บ้านปรก อ.เมือง

1,000

บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา

22 ถ.บางกะพ้อมแก้วฟ้า ต.อัมพวา อ.อัมพวา

2,800

มะพร้าวอ่อน รีสอร์ท

87/1 ม.7 ต.คลองเขิน อ.เมือง

900

เรือนปนาลี

41/1 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที

1,100

ฐณิชาฌ์ เฮลท์ตี้ รีสอร์ท

261 ตลาดน้ำอัมพวา อ.อัมพวา

1,290

เดอะ เลจเจนด์ แม่กลอง

1285 ถ.ปทุมมาลัย ต.แม่กลอง อ.เมือง

1,300

อัมพวาคลับ รีสอร์ท แอนด์ สปา

168 ม.11 ซอยบ้านปรก49 ต.บ้านปรก อ.เมือง

1,500

แอท คาซา เกสต์เฮาส์ อัมพวา

353 คลองอัมพวา ต.อัมพวา อ.อัมพวา

2,000

เหย้า อิน จิน

95 หมู่ 7 บ้านปรก อ.เมือง

2,500

ชูชัยบุรี ศรีอัมพวา

338/1-3, 366/2 ถ.เลียบนที, อัมพวา

3,500

แอท คาซ่า อัมพวา

353 คลองอัมพวา,ซอยโรงเจซำเป้า, อัมพวา

1,200

ลำพวา อัมพวา

99 หมู่4 ต.บ้านปรก อ.เมือง

1,750