ที่พัก > แพร่

แพร่ จังหวัดที่มีพื้นที่ประมาณ 6,538 ตรกม. มีแม่น้ำยมไหลผ่าน ลักษณะภูมิประเทศเป็น ภูเขาล้อมรอบทั้งสี่ทิศ มีที่ราบในหุบเขาอยู่ตอนกลางของจังหวัด แบ่งออกเป็น 8 อำเภอ คือ อำเภอเมืองแพร่ อำเภอสูงเม่น อำเภอเด่นชัย อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น อำเภอสอง อำเภอร้องกวาง และอำเภอหนองม่วงไข่

ที่พักใน แพร่

Hotel Start price Rate

ธาริส อาร์ท โฮเทล

69 ถนนราษฎร์ดำเนิน ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่

950

เฮือนนานาบูติกโฮเต็ล

7/9 ถ.ศศิบุตร, ต.ในเวียง, อ.เมือง

1,800

โรงแรมภูมิไทย การ์เด้น

31 ถ.ศศิบุตร ต.ในเวียง อ.เมือง

1,200

โรงแรม แม่ยม พาเลส Recommended

181/6 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง

1,100

นครแพร่ ทาวเวอร์

3 ถ.เหมืองหิด อ.เมือง

800

สาริน พาร์ค แอนด์ รีสอร์ท

222 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น

550

มาร์ค โฟร์ เพลส

416 ม.9 ถ.ภูเก็ต ต.นาจักร อ.เมือง

500

โรงแรม เฮือนเชตวัน

20/2 ถ.เชตวัน ต.ในเวียง อ.เมือง

760

คำมูนลอฟท์ โฮเทล

7 ถ.เชตะวัน ซอย1 ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่

770

วังทอง รีสอรท์ 2

291 หมู่ 2, ต.วังชิ้น, อ. วังชิ้น

700