จองที่พัก โรงแรม

ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

ที่พัก > นครนายก

นครนายก เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 107 กม. ตามถนนเลียบ คลองรังสิต สันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี มีหลักฐานแนวกำแพงเนินดินและสันคู อยู่ที่ตำบลดงละคร แต่ชื่อนครนากยกนั้น ปรากฏหลักฐาน ในสมัยอยุธยา เป็นเมืองหน้าด่านทาง ทิศตะวันออก สมัยพระเจ้าอู่ทอง ในปี พ.ศ. 2437 รัชกาลที่ 5 ทรงจัดลักษณะการปกครองโดยแบ่ง เป็นมณฑล นครนายกได้เข้าไปอยู่ในเขตมณฑลปราจีนบุรี จนเมื่อ พ.ศ. 2445 ทรงเลิกธรรมเนียม การมีเจ้าครองเมือง ให้มีตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นแทน และในช่วง พ.ศ. 2486-2489 นครนายกได้โอนไปรวมกับจังหวัดปราจีนบุรี และสระบุรี หลังจากนั้นจึงแยกเป็นจังหวัดนครนายก เพียงจังหวัดเดียว

 จังหวัดนครนายกเดิมชื่อว่า "บ้านนา" เล่ากันว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาดินแดนของนครนายกเป็นป่ารกชัฏ เป็นที่ดอน ทำนา หรือทำการเพาะปลูกอะไรไม่ค่อยได้ผล มีไข้ป่าชุกชุม ผู้คนจึงพากันอพยพ ไปอยู่ที่อื่น จนกลายเป็นเมืองร้าง ต่อมาพระมหากษัตริย์ทรงทราบความเดือนร้อน ของชาวเมือง จึงโปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกภาษีค่านาเพื่อจูงใจชาวเมืองให้อยู่ที่เดิม ทำให้มีผู้คนอพยพมาอยู่เพิ่มมากขึ้น จนเป็นชุมชนใหญ่ และเรียกเมืองนี้กันติดปากว่า "เมืองนายก" ภายหลังกลายเป็นจังหวัดนครนายกในปัจจุบัน

  การปกครอง

นครนายกในปัจจุบัน แบ่งการปกครองออกเป็น 4 อำเภอ ได้แก่อำเภอเมือง อำเภอปากพลี อำเภอบ้านนา และอำเภอองค์รักษ์

  อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดสระบุรี และนครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี

 

ที่พักใน นครนายก

Hotel Start price Rate

โรงแรมสีดา รีสอร์ท Best Selling

120 หมู่ 3 ถ.สาริกานางรอง ต.หินตั้ง อ.เมือง

1300

เดอะชิล รีสอร์ท แอท นครนายก

123 หมู่ 9 บ้านวังยาว ต.หินตั้ง อ.เมือง

1200

เดอะ ฟอร์เรส โฮม บูติค รีสอร์ท

148/12 ต.สาริกา อ.เมือง

1999

วังรี รีสอร์ท

143 ม.12 ต.เขาพระ อ.เมือง

1080

จันทรา รีสอร์ท

31/1 หมู่ 9 ต.ท่าช้าง อ.เมือง

N/A

ชลพฤกษ์ รีสอร์ท

64 หมู่ 10 ถ.รังสิตนครนายก กม.63 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา

1200

วังยาว ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท

314 ม. 3 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก

1000

มีนา วิลล่า

106 หมู่11 ต.สาริกา, อ.เมือง

1850

ระเบียงไพรแวลลีย์

22/2 ม.12 ต.เขาพระ อ.เมือง

1500

โรงแรม เอสพี2

93 ม.10 ถ.สุวรรณศร ต.ป่าขะ อ.บ้านนา

700

อิงธาร รีสอร์ท

123 ม.3 ต.หินตั้ง อ.เมือง

1500

ภูเขางาม รีสอร์ท

269/6 หมู่1 ต. สาริกา อ. เมือง, นางรอง

1400

ภูโอบ น้ำใส คันทรี รีสอร์ท

18/1 หมู่ 3 ถนนนครนายก-น้ำตกสาริกา ต.สาริกา อ.เมือง นางรอง จ.นครนายก

750

บ้าน สวนสาริกา รีสอร์ท

148/3 ม.1 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก

1600

เอสพี3 นครนายก

125-126 บ้านนา, บ้านวังต้น

900