ที่พัก > นครนายก

นครนายก เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 107 กม. ตามถนนเลียบ คลองรังสิต สันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี มีหลักฐานแนวกำแพงเนินดินและสันคู อยู่ที่ตำบลดงละคร แต่ชื่อนครนากยกนั้น ปรากฏหลักฐาน ในสมัยอยุธยา เป็นเมืองหน้าด่านทาง ทิศตะวันออก สมัยพระเจ้าอู่ทอง ในปี พ.ศ. 2437 รัชกาลที่ 5 ทรงจัดลักษณะการปกครองโดยแบ่ง เป็นมณฑล นครนายกได้เข้าไปอยู่ในเขตมณฑลปราจีนบุรี จนเมื่อ พ.ศ. 2445 ทรงเลิกธรรมเนียม การมีเจ้าครองเมือง ให้มีตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นแทน และในช่วง พ.ศ. 2486-2489 นครนายกได้โอนไปรวมกับจังหวัดปราจีนบุรี และสระบุรี หลังจากนั้นจึงแยกเป็นจังหวัดนครนายก เพียงจังหวัดเดียว

 จังหวัดนครนายกเดิมชื่อว่า "บ้านนา" เล่ากันว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาดินแดนของนครนายกเป็นป่ารกชัฏ เป็นที่ดอน ทำนา หรือทำการเพาะปลูกอะไรไม่ค่อยได้ผล มีไข้ป่าชุกชุม ผู้คนจึงพากันอพยพ ไปอยู่ที่อื่น จนกลายเป็นเมืองร้าง ต่อมาพระมหากษัตริย์ทรงทราบความเดือนร้อน ของชาวเมือง จึงโปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกภาษีค่านาเพื่อจูงใจชาวเมืองให้อยู่ที่เดิม ทำให้มีผู้คนอพยพมาอยู่เพิ่มมากขึ้น จนเป็นชุมชนใหญ่ และเรียกเมืองนี้กันติดปากว่า "เมืองนายก" ภายหลังกลายเป็นจังหวัดนครนายกในปัจจุบัน

  การปกครอง

นครนายกในปัจจุบัน แบ่งการปกครองออกเป็น 4 อำเภอ ได้แก่อำเภอเมือง อำเภอปากพลี อำเภอบ้านนา และอำเภอองค์รักษ์

  อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดสระบุรี และนครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี

 

ที่พักใน นครนายก

Hotel Start price Rate

โรงแรมสีดา รีสอร์ท Best Selling

120 หมู่ 3 ถ.สาริกา-นางรอง ต.หินตั้ง อ.เมือง

1300

โฮม แอนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท

148/12 หมู่ 1 ต.สาริกา อ.เมือง

1599

เดอะชิล รีสอร์ท แอท นครนายก

123 หมู่ 9 บ้านวังยาว ต.หินตั้ง อ.เมือง

1200

เดอะ ฟอร์เรส โฮม บูติค รีสอร์ท

148/12  ต.สาริกา  อ.เมือง

1999

รอยัล ฮีลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา

100/1 หมู่2 ถนนสาริกา-นางรอง, ต.สาริกา, อ.เมือง

1750

บียอน แอท ริเวอร์ รีสอร์ท

359 หมู่ 3 ซอยสาริกา - นางรอง 28/1 ต.สาริกา อ.เมือง

5500

ภูธารา รีสอร์ท

375 หมู่ 1 ต.สาริกา อ.เมือง

825

วังรี รีสอร์ท

143 หมู่ที่ 12 ต.เขาพระ อ.เมือง

1080

จันทรา รีสอร์ท

31/1 หมู่ 9 ต. ท่าช้าง อ.เมือง

N/A

ชลพฤกษ์ รีสอร์ท

64 หมู่ 10 ถ.รังสิต-นครนายก กม.63 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา

1200

เลมอน การ์เด้น รีสอร์ท

15 หมู่ 7 ต. ท่าเรือ อ. ปากพลี

1000